مرثیه خوان

Bird

دفترچه آنلاین مداحی

چه کار میکنیم؟

مرثیه خوان برای هر مراسم مانند دهه های مناسبتی مانند فاطمیه، محرم و ... یک اپلیکیشن ارائه میدهد که با نصب آن به تمام صوت ها و اشعار دسترسی خواهید داشت.
این اپلیکیشن ها به طور مجزا میباشند و در حال حاضر قیمت هر کدام 3900 تومان میباشد که با نصب اپلیکیشن میتوانید یک شب را به صورت رایگان استفاده نمایید.
با نصب هر یک از اپلیکیشن های مرثیه خوان به اشعار مراسم مختلف دسترسی خواهید داشت.

از نظرات خود ما را بهره مند نمایید.